Již proběhlo 2017


Na eurytmické představení absolventského ročníku studia eurytmie v Berlíně

Třída Jiřiny Krásové

Kurz2016

Termín: 6. června 2017, 11:00 a 19:00
Místo: Divadlo Na Prádle  – Besední 3, Praha 1 (Újezd)

Večer bude věnovaný klasické hudbě skladatelů: J. Bacha, S. Rachmanina, S. Prokofjeva,… a textům dramatického žánru až po současnou lyriku.

Více informací v příloze (PDF leták)


Všem, kteří by se rádi více ponořili do základů eurytmie, nabízíme další tři intenzivní eurytmická setkání. Povedou nás k seznámení se s tímto pohybovým uměním a nabídnou nám zážitek vlastního pohybu v zákonitostech geometrie, ve spektru barev a polarit – jak to jedinečným způsobem eurytmie umožňuje. Semináře nahlíží na eurytmii pokaždé z různých pohledů, proto je možné navštívit je i samostatně. Semináře povedou Hana Giteva a Jitka Čápová.

Tři eurytmické semináře

pro začátečníky a mírně pokročilé

KurzZima2016

Rozvrh: 10–11:15, 11:30–12:45, obědová přestávka, 14–15:15, 15:30–16:45
Místo:
Antroposofická společnost, Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 – Břevnov

Kurzovné za jednotlivé semináře: Kurzovné s občerstvením a s teplým obědem 820 Kč. Kurzovné bez občerstvení a oběda 720 Kč (platba na místě)

Více informací v příloze (PDF leták)


dvě eurytmická vystoupení

Kultura lidskosti

NaKridlech

    Účinkuje: Kairos-Projekt-Ensemble, Dornach

Místo: Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1
Termín: 21. dubna 2017 v 18:00 a 22. dubna 2017 v 19:00

Vstupné: 230 Kč | děti, studenti, senioři 150 Kč

Více informací v příloze (PDF leták)


konference české a slovenské Anthroposofické společnosti ve spolupráci
s Ursulou Zimmermann a souborem Kairos Projekt-Ensemble, Dornach

KULTURA LIDSKOSTI – Základní kámen
Rudolfa Steinera a jeho rytmy

NaKridlech

    Místo: Anthroposofická společnost, Hošťálkova 392/1d, Praha 6
Termín: 21. – 23. dubna 2017

Vstupné: 1000 Kč

Více informací v příloze (PDF leták)


eurytmické vystoupení

Na křídlech Můzy

NaKridlech

    Účinkují: Členové uměleckého souboru VIT ROSA (SK)
Perla Perpetua Voberová http://www.spiritualneumenie.wbl.sk/

Místo: Aula Gymnázia Boskovice, Palackého nám. 1.
Termín: 22. dubna 2017 v 18:00 hodin

Vstupné: 160 Kč

Možnost přenocování a bližší informace: Oldřich Živný olin2048@gmail.com

Více informací v příloze (leták)


„Nultý ročník“ studia eurytmie

Profesionálem v eurytmii?

Máte rádi pohyb? Nebo dokonce „krásný pohyb“?
Chtěli byste smysluplně rozvíjet své pohybové dovednosti, vnímat zákonitosti řeči a hudby, prohloubit se v základech antropologie a antroposofie?

Profesní spolek Eurythmea připravuje nové vzdělávání v umělecké eurytmii s následnou možností rozšíření vzdělání v oblasti eurytmie pedagogické, jevištní, léčebné nebo sociální.

„Nultý ročník“ je nezávazně otevřený všem zájemcům (začátečníkům i pokročilým) s vizí možného vstupu do profesionálního vzdělávání. Před plánovaným zahájením studia na podzim 2018 uspořádáme dvě až čtyři ukázková víkendová setkání. Na nich se můžete s tónovou i hláskovou eurytmií seznámit nebo prohloubit, co jste se dosud naučili, a především dostanete možnost vytvořit si konkrétní představu, jaké nároky na studenty eurytmické vzdělávání klade.

Profesional

První setkání „nultého“ ročníku

Termín: 1. – 2. dubna 2017, sobota 10:00-17:00, neděle 09:30-14:00
Místo:
Koruny, nám. Osvoboditelů 44/15, Praha-Radotín – viz mapka

Kurzovné: 1490 Kč

Více informací v příloze (PDF leták)


na přednášku pro veřejnost, kterou přednese
lékař psychosomatické medicíny

Dr. med. Andreas M. Worel

Bolest a jizvy

KurzZima2016

Termín: 10. března, 19:00
Místo:
kaple Obce křesťanů, Na Špejcharu 3, Praha 7
Vstupné dobrovolné

Více informací v příloze (PDF leták)


Dva eurytmické semináře

pro začátečníky a mírně pokročilé

KurzZima2016

Rozvrh: 10–11:15, 11:30–12:45, obědová přestávka, 14–15:15, 15:30–16:45
Místo:
Antroposofická společnost, Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 – Břevnov

Kurzovné za jednotlivé semináře: Kurzovné s občerstvením a s teplým obědem 820 Kč. Kurzovné bez občerstvení a oběda 720 Kč (platba na místě)

Více informací v příloze (PDF leták)


eurytmie s Rolandem Seibtem a Lenkou Neradilovou

Myšlení, cítění a vůle – ve formě, v zónách gest, v kročejích

KurzZima2016

Rozvrh: 10:00 – 17:30
Místo: 
Budovcova 6, Liberec

Kurzovné: 1000 Kč

Více informací v příloze (PDF leták)


2012 2013 2014 2015 2016