Již proběhlo 2017


Sobotní eurytmické semináře v Písku

Soboty

Termíny:
23. 9. 2017 Vzpřímenost (PDF leták)
4. 11. 2017 Svět duše (PDF leták)
9. 12. 2017 Naše Já (PDF leták)

Místo: Sladovna – Dream studio, Písek

Kurzovné bez občerstvení a oběda 650 Kč, s občerstvením a s teplým obědem 750 Kč
S sebou: Cvičky nebo pohodlnou obuv bez podpatku a volnější oblečení umožňující pohyb.

Přihlášky: M. Šimonková, 723 335 639, magdalena.simonkova@seznam.cz

Více informací o sobotních seminářích v příloze (PDF leták)


Kurzy eurytmie pro veřejnost v Písku

Pisek

Místo: Eurytmický sál ZŠ Svobodná
Semináře povedou Magdaléna Šimonková a Jitka Čápová

KONÁNÍ A MYŠLENÍ – Dvě cesty naším osudem

8 lekcí v pondělí 16.10. – 4.12.
Čas: 18:00 – 19:15

Uměním eurytmie se pokusíme vstoupit do dvou rozličných proudů lidského jednání. Dvě cesty, dva proudy, dva způsoby, přesto celistvost a jednota. Během osmi lekcí se přiblížíme tomuto mladému umění a díky jeho elementům se ještě lépe pokusíme porozumět sobě i druhým.

Kurzovné: Kurzovné osm lekcí 800 Kč, jednotlivá lekce 120 Kč (platba na místě).

Více informací v příloze (PDF leták)

DVANÁCTERNOST – Cesta do nového dne

8 lekcí středa 18.10. – 6.12.
Čas: 8:15 – 9:30

Skrze umění eurytmie se pokusíme nalézat dvanáct rozdílných kvalit naší duše. Dvanáct hygienických cvičení, dvanáct otázek jak prožíváme, dvanáct možností, jak pohybem uchopit sebe sama. Během osmi lekcí se přiblížíme tomuto mladému umění a díky jeho elementům plněji a radostněji vkročíme do nové dne.

Kurzovné: Kurzovné osm lekcí 800 Kč, jednotlivá lekce 120 Kč (platba na místě)

Více informací v příloze (PDF leták)

S sebou vždy: Cvičky nebo pohodlnou obuv bez podpatku a volnější oblečení umožňující pohyb.

Přihlášky: M. Šimonková, 723 335 639, magdalena.simonkova@seznam.cz


Na eurytmické představení absolventského ročníku studia eurytmie v Berlíně

Třída Jiřiny Krásové

Kurz2016

Termín: 6. června 2017, 11:00 a 19:00
Místo: Divadlo Na Prádle  – Besední 3, Praha 1 (Újezd)

Večer bude věnovaný klasické hudbě skladatelů: J. Bacha, S. Rachmanina, S. Prokofjeva,… a textům dramatického žánru až po současnou lyriku.

Více informací v příloze (PDF leták)


Všem, kteří by se rádi více ponořili do základů eurytmie, nabízíme další tři intenzivní eurytmická setkání. Povedou nás k seznámení se s tímto pohybovým uměním a nabídnou nám zážitek vlastního pohybu v zákonitostech geometrie, ve spektru barev a polarit – jak to jedinečným způsobem eurytmie umožňuje. Semináře nahlíží na eurytmii pokaždé z různých pohledů, proto je možné navštívit je i samostatně. Semináře povedou Hana Giteva a Jitka Čápová.

Tři eurytmické semináře

pro začátečníky a mírně pokročilé

KurzZima2016

Rozvrh: 10–11:15, 11:30–12:45, obědová přestávka, 14–15:15, 15:30–16:45
Místo:
Antroposofická společnost, Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 – Břevnov

Kurzovné za jednotlivé semináře: Kurzovné s občerstvením a s teplým obědem 820 Kč. Kurzovné bez občerstvení a oběda 720 Kč (platba na místě)

Více informací v příloze (PDF leták)


dvě eurytmická vystoupení

Kultura lidskosti

NaKridlech

    Účinkuje: Kairos-Projekt-Ensemble, Dornach

Místo: Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1
Termín: 21. dubna 2017 v 18:00 a 22. dubna 2017 v 19:00

Vstupné: 230 Kč | děti, studenti, senioři 150 Kč

Více informací v příloze (PDF leták)


konference české a slovenské Anthroposofické společnosti ve spolupráci
s Ursulou Zimmermann a souborem Kairos Projekt-Ensemble, Dornach

KULTURA LIDSKOSTI – Základní kámen
Rudolfa Steinera a jeho rytmy

NaKridlech

    Místo: Anthroposofická společnost, Hošťálkova 392/1d, Praha 6
Termín: 21. – 23. dubna 2017

Vstupné: 1000 Kč

Více informací v příloze (PDF leták)


eurytmické vystoupení

Na křídlech Můzy

NaKridlech

    Účinkují: Členové uměleckého souboru VIT ROSA (SK)
Perla Perpetua Voberová http://www.spiritualneumenie.wbl.sk/

Místo: Aula Gymnázia Boskovice, Palackého nám. 1.
Termín: 22. dubna 2017 v 18:00 hodin

Vstupné: 160 Kč

Možnost přenocování a bližší informace: Oldřich Živný olin2048@gmail.com

Více informací v příloze (leták)


„Nultý ročník“ studia eurytmie

Profesionálem v eurytmii?

Máte rádi pohyb? Nebo dokonce „krásný pohyb“?
Chtěli byste smysluplně rozvíjet své pohybové dovednosti, vnímat zákonitosti řeči a hudby, prohloubit se v základech antropologie a antroposofie?

Profesní spolek Eurythmea připravuje nové vzdělávání v umělecké eurytmii s následnou možností rozšíření vzdělání v oblasti eurytmie pedagogické, jevištní, léčebné nebo sociální.

„Nultý ročník“ je nezávazně otevřený všem zájemcům (začátečníkům i pokročilým) s vizí možného vstupu do profesionálního vzdělávání. Před plánovaným zahájením studia na podzim 2018 uspořádáme dvě až čtyři ukázková víkendová setkání. Na nich se můžete s tónovou i hláskovou eurytmií seznámit nebo prohloubit, co jste se dosud naučili, a především dostanete možnost vytvořit si konkrétní představu, jaké nároky na studenty eurytmické vzdělávání klade.

Profesional

První setkání „nultého“ ročníku

Termín: 1. – 2. dubna 2017, sobota 10:00-17:00, neděle 09:30-14:00
Místo:
Koruny, nám. Osvoboditelů 44/15, Praha-Radotín – viz mapka

Kurzovné: 1490 Kč

Více informací v příloze (PDF leták)


na přednášku pro veřejnost, kterou přednese
lékař psychosomatické medicíny

Dr. med. Andreas M. Worel

Bolest a jizvy

KurzZima2016

Termín: 10. března, 19:00
Místo:
kaple Obce křesťanů, Na Špejcharu 3, Praha 7
Vstupné dobrovolné

Více informací v příloze (PDF leták)


Dva eurytmické semináře

pro začátečníky a mírně pokročilé

KurzZima2016

Rozvrh: 10–11:15, 11:30–12:45, obědová přestávka, 14–15:15, 15:30–16:45
Místo:
Antroposofická společnost, Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 – Břevnov

Kurzovné za jednotlivé semináře: Kurzovné s občerstvením a s teplým obědem 820 Kč. Kurzovné bez občerstvení a oběda 720 Kč (platba na místě)

Více informací v příloze (PDF leták)


eurytmie s Rolandem Seibtem a Lenkou Neradilovou

Myšlení, cítění a vůle – ve formě, v zónách gest, v kročejích

KurzZima2016

Rozvrh: 10:00 – 17:30
Místo: 
Budovcova 6, Liberec

Kurzovné: 1000 Kč

Více informací v příloze (PDF leták)


Kurzy eurytmie v Goetheanu (Dornach)

Kurzy se uskuteční v průběhu roku 2017

Kurz2017

Více informací v příloze (PDF leták)


2012 2013 2014 2015 2016