Již proběhlo 2016


Kurzy eurytmie v Goetheanu (Dornach)

Kurzy se uskuteční v průběhu roku 2016

Kurz2016

Více informací v příloze (PDF leták)


Dva eurytmické semináře

pro začátečníky a mírně pokročilé

KurzPodzim2016

Rozvrh: 10–11:15, 11:30–12:45, obědová přestávka, 14–15:15, 15:30–16:45
Místo:
Antroposofická společnost, Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 – Břevnov

Kurzovné za jednotlivé semináře: Kurzovné s občerstvením a s teplým obědem 820 Kč. Kurzovné bez občerstvení a oběda 720 Kč (platba na místě)

Více informací v příloze (PDF leták)


Seminář eurytmie

základní elementy eurytmie (hlásky a formy)

KurzPodzim2016

Termín: 12. listopadu, 9:30 – 18:00
Místo: 
Brno, Lužánky
S kým: 
Roland Seibr, Lenka Neradilová

Kurzovné: 1000 Kč
Informace a přihlášky: marketa.nova@centrum.cz


Eurytmické představení a přednáška o svaté Otýlii

Legenda o svaté Otýlii

Úcta ke svaté Otýlii od dob císaře a krále Karla IV. tajuplně spojuje Horu
svaté Otýlie v Alsasku, Arlesheim ve Švýcarsku a Prahu. Svatá Otýlie je
uctívána jako patronka nevidomých a ochránkyně zraku. V jejím příběhu se
však skrývá mnohem víc.

Otýlie

Termín: 1. listopadu 2016, 19:00

Místo: Kaple Obce křesťanů, Na Špejcharu 3, Praha

Více informací v příloze (PDF leták)


Připomněli jsme

Světový den eurytmie

Světový den 2016

Termín: 24. září 2016

Více informací v příloze (PDF leták)


Představení 3. a 5. ročníku Eurytmické školy v Norimberku

Na vlnách slovanské duše

Na vlnách slovanské duše

Termín: 30. červena 2016, v 17:30 hodin

Místo: Selesiánské divadlo, Kobyliské nám. 1000/1, Praha

Více informací v příloze (PDF leták)


Oslavujeme 400. let narození Williama Shakespeara
eurytmií, hudbou a českým i anglickým slovem

Setkání světů

Setkání světů

Plzeň, WŠ Dobromysl – 10. června 2016, 11:00
Pardubice, ZŠ Waldorfská – 20. června 2016, 10:30
Karlovy Vary, WZŠ Wlaštovka – 23. června 2016, 18:30
Praha, Anthroposofická společnost – 28. června 2016, 19:00

Více informací v příloze (PDF leták)


eurytmické představení pořádané Slovenskou antropozofickou spoločnosťou

Marína, Cesta popela

Marína, Cesta popela

Termín: 12. červena 2016

Místo: DK, Dúbravka, Bratislava

Ja sladké túžby, túžby po kráse,
spievam peknotou nadšený…

Více informací v příloze (PDF leták)


seminář modelování s Oldřichem Hozmanem s názvem

Metamorfóza tvarů kostí

Modelování

Termín: 4. – 5. července 2016

Místo: Waldorfská škola v Písku, dr. M. Horákové 1720

Více informací v příloze (PDF leták)


Flow – Promluv pohybem

Podporujeme projekt 9 mladých lidí pracujících v oblasti eurytmie.

Více informací v příloze (PDF leták)


Mezinárodní konference léčebné eurytmie v Goetheanu (Dornach)

Kongres se uskutečnil v květnu 2016

Kurz2016

Více informací v příloze (PDF leták)


na přednášku pro veřejnost paní Dr. med. Wilburg Keller Roth

Goethova nová estetika

Kurz2016

Termín: pátek 8. ledna 2016 v 18.30

Místo: Kaple Obce křesťanů, Na Špejcharu 3, Praha 7

Více informací v příloze (PDF leták)


na kurz s Dorotheou Mier ze Spring Valley/New York

Tónová eurytmie v dvojhlasých skladbách

kurz pro veřejnost

Termín: čtvrtek 21. ledna 2016, 17:30-20:00

Místo: Kaple Obce křesťanů, Na Špejcharu 3, Praha 7

Více informací v příloze (PDF leták)


na seminář s Dorotheou Mier ze Spring Valley/New York

Základy tónové eurytmie

Seminář je určen profesionálním eurytmistkám, studentům eurytmie a eurytmicky zkušeným zájemcům z řad veřejnosti.

Termín: pátek a sobota 22. a 23. ledna 2016,

v čase 9:00–10:00, 10:30–11:30, 14:30–15:30, 16:00–17:00

Místo: Kaple Obce křesťanů, Na Špejcharu 3, Praha 7

Více informací v příloze (PDF leták)


2012 2013 2014 2015 2017 2018