Již proběhlo 2015


Závěrečná absolventská představení

studentek eurytmického vzdělávání

Život duše v koloběhu roku

Život duše v koloběhu roku

Termíny a místa setkání

10. května 2015 16:00 Norimberk, Dům Rudolfa Steinera
22. května 2015 18:30 Písek, Divadlo Fráni Šrámka, Tylova 69/8
24. května 2015 18:30 České Budějovice, Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala 424/19
26. května 2015 18:30 Ostrava, Divadlo loutek, Pivovarská 3164/15
27. května 2015 19:00 Zlín, Studio Z – Městské divadlo, Třída Tomáše Bati 4091/32
29. května 2015 19:00 Praha, Ústřední městská knihovna, Mariánské náměstí 98/1
28. 6. – 2. 7. 2015 Dornach, v rámci celosvětového setkání EU škol

Více informací v příloze (PDF leták)


Závěrečná absolventská představení pohádky

studentek eurytmického vzdělávání

Jabloňová panna

Život duše v koloběhu roku

Termíny a místa setkání

22. května 2015 11:00 Písek, Divadlo Fráni Šrámka, Tylova 69/8
25. května 2015 11:00 České Budějovice, Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala 424/19
26. května 2015 11:00 Ostrava, Aula VŠB-TU Ostrava, ul. 17. listopadu
28. května 2015 10:00 Zlín, Studio Z – Městské divadlo, Třída Tomáše Bati 4091/32
29. května 2015 11:00 Praha, Ústřední městská knihovna, Mariánské náměstí 98/1
VYPRODÁNO!!!

Více informací v příloze (PDF leták)


na absolventské představení studia z Dornachu

Tebe si zvolila cesta

Termín:
7. června 2015 v 19:00 hodin
8. června 2015 v 10:00 hodin

Místo: Velký sál Městské knihovny v Praze

Více informací v příloze (PDF leták)


Zájezd do Dornachu a Colmaru

při příležitosti ukončení eurytmického vzdělávání

Termín: 28. června – 3. července 2015

Více informací v příloze (PDF leták)


Seminář eurytmie

Mé tělo je má duše schrána

Termín: neděla 17. května 2015, 10:00 – 18:00

Místo: Praha

Více informací v příloze (PDF leták)


Sólová vystoupení

studentek eurytmického vzdělávání (hlásková a tónová sóla)

Termíny:
čtvrtek 12. března 2015, v 18:30
pátek 13. března 2015, v 18:30

Místo: Obec křesťanů, Na Špejcharu 3, Praha

Více informací v příloze (PDF leták)


Seminář eurytmie

Mé tělo je má duše schrána

Termín: neděla 15. března 2015, 9:00 – 18:00

Místo: Praha

Více informací v příloze (PDF leták)


Eurytmii s Hankou Giteva v Liberci

Více informací v příloze (PDF leták)


Eurytmické vystoupení

v Camphillu České Kopisty

Termín: neděle 15. února 2015, v 15:00 hodin

Více informací v příloze (PDF leták)


2012 2013 2014 2016 2017 2018