Již proběhlo 2014

Vánoční vystoupení

Místo: Písek, koncertní síň Trojice

Termín: 5. prosince 2014, 18:00 hodin

Hlásková eurytmie
Jabloňová Panna
Hymnus na přírodu ( J. W. Goethe)

Tónová eurytmie
Klavírní Trio B dur – Allegreto scherzando (A. Dvořák)
sólové skladby (B. Martinů, G. Tartini, S. Prokofjev, P. I. Čajkovskij)

Více informací v příloze (PDF leták)


Kurz eurytmie s Annemarie Ehrlich

Tři pilíře výuky eurytmie na waldorfské škole: děti, rodiče a kolegové

Termín: 27. – 30. 10. 2014

Více informací v příloze (PDF leták)

Časový harmonogram v příloze (PDF soubor)


Kurz eurytmie s Annemarie Ehrlich pro širokou veřejnost

Eurytmie – pramenící síla pro živé a zemřelé

Termín: 1. 11. 2014

Více informací v příloze (PDF leták)

Básně ze semináře (soubor PDF)


Jednodenní kurs eurytmie pod vedením zkušené eurytmistky
Ursuly Zimmerman z Dornachu na téma

Co je to eurytmická forma?

Oblé i přímé linie i další formy můžeme v eurytmii prožívat jak síly. Formy vytvářejí prostor pro setkávání. Tato setkávání se stávají výrazem duchovních skutečností. V kursu se budeme tímto tématem zabývat na příkladech jednoduchých cvičení a prvků ze Steinerova Duševního kalendáře.

Termín: neděle 12. října. 2014 od 9.30 do 17. hodin (s pauzami)

Místo: Prostory Anthroposofické společnosti v Hošťálkově 392/ 1d, Praha 6-Břevnov

Cena: 500 Kč, pro studenty denního studia (jakéhokoli) 350 Kč.

Kurs je určen eurytmistům, eurytmistkám, studentům a studentkám eurytmie i lidem, kteří se hodně eurytmii věnují ve svém volném čase.

Kontaktní osoba : Jitka Syberová, e-mail: syberova@centrum.cz


Vystoupení čtyřčlenné umělecké eurytmické skupiny

Der ANDERE und ICH

Já a ti druzí

Termín: sobota 11. října. 2014 v 15.00

Místo: Prostory Anthroposofické společnosti v Hošťálkově 392/ 1d, Praha 6-Břevnov

Více informací v příloze (PDF leták)


Eurytmické setkání s Hankou Gitevou v Liberci

Termín: neděle 5. října. 2014

Více informací v příloze (PDF leták)


Tři setkání s eurytmií v Králikách

Sobota 12. července 2014 v 17:00 hodin

představení hláskových sól v německém a anglickém jazyce

Úterý 15. července 2014 v 17:00 hodin

představení tónových sól skladatelů českých i zahraničních

Čtvrtek 17. července 2014 v 17:00 hodin

závěrečné vystoupení letního trimestru studentek 4. ročníku – výběr z nejlepších sólových prací, společné zpracování textů J. W. Goetha a Rudolfa Steinera, z hudby pak ukázky variací L. v. Beethovena

Na všechna představení je vstupné dobrovolné.

Místo konání:

v refektáři kláštera na Hoře Matky Boží na kopci nad městem Králíky


Koncert

Veronika Čechová a synové

Termín: 13. července 2014

Místo: Kaple kláštera v Dolním Hedeči

Více viz pozvánka (verze PDF)


Návštěva francouzské

Katedrály v Chartres

V době letního slunovratu 18. – 22. června 2014

Návštěva je součástí umělecké cesty v rámci Eurytmického vzdělávání.

Více informací v příloze (PDF leták)


Tradiční setkání s eurytmií

Eurytmie s Hankou Giteva

Termín: 15. června 2014

V Liberci v prostorech Ánandy

Pozvánka


na přednášku pro veřejnost

Křesťanství a chrám

Přednášející: Tomáš Adamec

Přednáška se uskuteční v Obci křesťanů, Na Špejcharu 3

6. června 2014, v 18:30 hodin

Pozvánka

Přednáška je určena hlavně pro účastníky umělecké cesty do Chartres. Srdečně zveme i další zájemce.


Eurytmické setkání česko-německé válečné a poválečné poezie v Norimberku

Díky Českoněmeckému fondu budoucnosti (http://www.fondbudoucnosti.cz/) budeme moci uskutečnit letošní první eurytmické setkání v Norimberku.
Předmětem projektu je prohloubení spolupráce Norimberské Eurytmické školy s českými lektorkami a studentkami a tím i podpora hloubky aktuálně probíhajícího studia.

V rámci projektu připravujeme zpracování české eurytmické vybrané válečné a poválečné poezie.Cílem projektu je prohlubování česko-německých vztahů prostřednictvím uměleckých aktivit studentek obou národností.
Studentky českého vzdělávání již nyní zpracovávají vybraná díla, na kterých budou dále společně s norimberskými eurytmistkami pracovat v týdnu od 4. do 11. května.

Společné vystoupení se uskuteční v sobotu 10. května 2014 v Norimberské eurytmické škole v Německu.

Budete-li mít cestu kolem, buďte srdečně zváni.

Jak jsme to prožili?


Velikonoční vystoupení

pozvánka obec web5. 4. 2014 od 17.30 hodin
v kapli Obce křesťanů
Na Špejcharu 291/3, 170 00 Praha 7

Tónová eurytmie
Franz Schubert, Alexandr Scriabin

Hlásková eurytmie
Jan Skácel: Roční období
Rudolf Steiner: Kalendář duše, Harmonický Auftakt

Pozvánka (PDF leták)


2012 2013 2015 2016 2017 2018