Vánoční vystoupení 2012

Vánoční vystoupení v Památníku národního písemnictví

V sobotu 15. prosince 2012 jsme se sešli v Památníku národního písemnictví na vánočním vystoupení studentek eurytmie. V těchto vskutku reprezentativních prostorách začalo vystoupení pozdravem EVOE Poté následovalo eurytmické zpracování skladby L. v. Beethovena Minore, kde se studentky pražské skupiny  snažily plasticky tvářet prostor. Do programu byly zařazeny také dvě skladby na vnímání a zviditelnění hudebních intervalů. Meditativní ztvárnění slunečních veršů dvanácti nálad zvěrokruhu od Rudolfa Steinera přispělo k navození atmosféry ticha v celém sále. Vystoupení bylo zakončeno Variacemi na hudbu L. v. Beethovena, jejichž zpracování bylo výsledkem skupinové spolupráce všech studentek.