Knihy o eurytmii vydané v Čechách :

Eurytmie jako viditelná mluva

Eurytmie nám vlastně vyrostla na půdě anthroposofického hnutí jako dar osudu Bylo to v roce 1912; jedna anthroposofická rodina tehdy ztratila otce a dcera hledala zaměstnání2, ale takové, které by bylo možné nějak odvodit z anthroposofického hnutí. A tehdy vyplynulo z mnoha záměrů, mířících různými směry, že by se právě při této příležitosti mohlo uvést v život jakési umění prostorového pohybu, jaké v té době ještě neexistovalo. A tak tehdy první, ovšem jenom ty docela první principy a formy eurytmie vyrostly z vyučovacích hodin pro onu mladou dámu.

Eurytmie jako viditelný zpěv

Smysl pro hudbu a pro samostatný hudební obsah skladeb se v novější západní civilizaci ztrati. To, co z něho zbylo je už jen záliba pro elektrizující taneční rytmy, pro extázi z ohlušujícího hřmotu a pro hudbu jako zvukovou kulisu. Do této situce vnesl Rudolf Steiner nové umělecké odvětví – tónovou eurytmii jako pohybové umění.

Dějiny eurytmie v českých zemích

Kniha pojednává o vzniku a vývoji eurytmie v českých zemích a krátce také na Slovensku. Vývoj eurytmie sleduje od jejích skromných začátků po nastínění obrazu eurytmie v současné době. V neposlední řadě jsou zde uvedené životopisy prvních českých eurytmistek a některé  básně, průpovědi a eurytmické formy z jejich práce (viz také barevná příloha). Kniha bude zajisté dobrým základem pro další rozvoj pedagogické, umělecké i léčebné eurytmii a bude z ní možné čerpat inspirující podněty.

Cizojazyčné knihy o eurytmii

X