Umělecká skupina Theodora

Pražská umělecká skupina vznikla v návaznosti na dálkové studium eurytmie v Praze v letech 2002 -2007 pod vedením Angeliky Storch a Hany Giteva a pod záštitou Eurytmické školy v Norimberku. Hlavním popudem pro vznik skupiny byla potřeba absolventek vzdělávání dále se rozvíjet v umělecké eurytmii.

Umělecká skupina nese název Theodora.

Vedle ztvárnění pohádky bratří Grimmů Jasoň a Jasanka si soubor vybírá české básníky (zpracování sbírky Domy V. Dyka) a jeho snahou je oživit vnímání české řeči.

Svým programem přispívá na různých seminářích např. na kongresu Růže a kříž, pro Obec Křesťanů na setkání Být křesťanem soubor uvedl část z Mysterijního dramatu R. Steinera Brána zasvěcení.

Pohádku Jasoň a Jasanka nebo baladu Karla Jaromíra Erbena Zlatý kolovrat mohly shlédnout děti ve Waldorfských školách v Praze, Brně, Ostravě i diváci v Jeseníku.

Věra Janebová
členka skupiny

Theodora