Eurytmie: prožít řeč a hudbu vlastním tělem

Jitka ČápováV posledních letech v Písku pomalu zdomácnělo slovo eurytmie. V rámci čtvrtého týdne festivalu Psáno do PÍSKU bude mít veřejnost možnost vidět, co tohle slovo v praxi znamená, v pondělí 3. února a ve středu 5. února od 18 hodin v Divadle Fráni Šrámka.

V pondělí budou v divadle vystupovat děti z pražské speciální waldorfské školy, kde je eurytmie využívána k léčebné terapii, ve středu to bude vystoupení třeťáků z písecké ZŠ Svobodná, kteří mají eurytmii jako jeden z vyučovacích předmětů. Všichni zájemci v obou dnech uvidí také vystoupení dospělých studentek eurytmie a jejich lektorek z Prahy. V Písku eurytmii vyučuje Vlasta Šimková a Jitka Čápová, které jsme položili několik otázek.

Co to vlastně je eurytmie, kdy a kde vznikla?

Jde o pohybové umění, které vznikalo po roce 1911 v Německu a je založeno na odkrývání hlubokých souvislostí ve vztazích těla, duše a ducha. Název pochází z řečtiny: eu = dobře, krásně, rythmos = pravidelný rytmus, rovnoměrně členěný pohyb. Eurytmie připomíná tanec, ale liší se tím, že ztvárněná gesta mají určitou zákonitost vyplývající z různých aspektů řeči nebo hudby. V Čechách se konalo mnoho přednášek, kurzů a představení od 20. let minulého století. Během druhé světové války byl vývoj eurytmie přerušen a znovu se rozběhl po válce, ale bohužel jen krátce, než ho ukončil komunismus. Obnovuje se od roku 1990 spolu s potřebou lidí se umělecky vyjadřovat a též s waldorfským školstvím.

Co eurytmie přináší?

V eurytmii se rozvíjí smysl pro rovnováhu těla, ale i rovnováhu v jednání — tělesné prožití pomáhá naučit se uskutečnit své rozhodnutí, vůli. Pomáhá nám kultivovat projev, pracovat se svým temperamentem. Já třeba jsem svým založením hodně hrr, v tom se asi úplně nezměním, ale dnes už občas, když se rozjedu, dávám víc pozor, jestli není v cestě nějaká kytička… Také velmi přispívá k rozvoji zdravých sociálních vztahů. Další principy, které se člověku hodí v celém životě, jsou třeba orientace v prostoru, časová souslednost, vědomí vlastního těla. Hudební cítění — děti se naučí lépe vnímat melodii, rytmus, takt — a vyjadřovat, prožít to vlastním tělem. Cit pro jazyk a řeč — někdy si i my dospělí těžko navzájem rozumíme, musíme se učit naslouchat druhému.

Je eurytmie jen pro ženy?

Věnují se jí i muži, i když je jich méně než žen.

Proč jste se vlastně začala tomuto zatím velmi neobvyklému umění věnovat?

Mně bylo vždy blízké vyjadřovat se slovem i pohybem — a v eurytmii jsem našla vhodné propojení. Především mé ale oslovila možnost pěstovat touto formou vnitřní bdělost a živost. Představte si, že máte hudební nebo básnické dílo a třeba v osmičlenné skupině ho ztvárňujete. Je dána určitá forma, trasa, po které se máte v prostoru pohybovat a zároveň vyjádřit komponenty řeči jako hlásky, zvolání, vyprávěcí styl a zároveň smysl veršů, případně hudby… K tomu je potřeba být absolutně bdělý, tady a teď — jakmile někdo jen malinko „uletí“, nevnímá ostatní, nespolupracuje, tak je to hned znát, celek se rozsype… To je cenná zkušenost, obzvláště v dnešní době, která je velmi virtuální. A nejdůležitější je to podle mne pro děti, proto je eurytmie součástí waldorfské školy.

Může přinést něco důležitého i dospělým?

Harmonizuje člověka. To, co je v něm zatuhlé, sevřené a zkostnatělé, pomáhá rozvolnit a to, co je blátivé a neforemné, zase naopak formuje. Otupuje extrémy, pomáhá člověku rozpoznat vlastní cestu. To jsou pochopitelně prožitky, které se obtížně formulují, ale doopravdy se dějí. Velmi dobře to pozoruji na kolegyních, s nimiž absolvuji pětileté studium. Po čtyřech letech, kdy se eurytmii věnujeme, mají jemnější rysy, jsou daleko krásnější a to prosím bez% péče plastických chirurgů. Při prohlížení starších fotek je to nepřehlédnutelné.

Využívá se eurytmie i jinak, než v umění a pedagogice?

Vyvinula se do oblasti umělecké, pedagogické, sociální a léčebné. Eurytmické umění vychází z pohybu zdravého lidského organismu a vytváří síly, které mohou pomáhat i při uzdravení nebo přinášet úlevu. Pro léčebnou eurytmii ale musí být eurytmisté zvlášť vyškolení a spolupracují s lékařem.

Zastavme se ještě u sociálního aspektu. Existují prý i eurytmické semináře pro firemní kolektivy…

Ano — zatím ale hlavně v zahraničí. Sociální rozměr eurytmie je velmi důležitý, vše se vyvíjí a děje ve skupině. Například v DM drogerii používají tyhle semináře ke stmelení kolektivu a řešení sociálních konfliktů. Při eurytmických cvičeních se problémy i jejich řešení prožívají v pohybu. Podniková eurytmie rozvíjí komunikační dovednosti, pomáhá předcházet syndromu vyhoření.

Jak a kde je možné se s eurytmií seznámit?

V současné době se v Praze pořádají různé krátkodobé kurzy pod hlavičkou občanského sdružení Eurythmea. Pětileté vzdělávání je otevíráno vždy jednou za několik let, když se nasbírá dostatek vážných zájemců. Zaštiťuje ho norimberská eurytmická škola, kterou můžeme přirovnat k naší VOŠ. V Písku běžel kurz pro veřejnost teď na podzim. Jednorázovou ochutnávku eurytmie pro dospělé nabízíme v pondělí a ve středu 3. a 5. února od půl desáté do jedenácti na ZŠ Svobodná — pokud by přišla maminka, tak v té době zajistíme i hlídání dětí.

Na co se mohou těšit návštěvníci dvou večerních představení?

Vystoupení dospělých bude v pondělí věnováno ztvárnění dějinných období vývoje lidstva neboli kulturních epoch — tedy Indie, Persie, Egypt, střední Evropa a obrazy ze současnosti. Pak bude následovat blok humoresek, který ukáže, že i eurytmie dovede být veselá a užívat si radost ze života jako každé jiné umění. Půjde o zpracování různých básní, především od Emanuela Frynty.

Ve středu vystoupí naši písečtí třeťáci, dospělé eurytmistky pak zpracují vážnější básně a klavírní skladby. Ve školní galerii ZŠ Svobodná právě probíhá výstava o eurytmii, která obsahuje fotografie z vystoupení, z kurzu sociální eurytmie s Anemarie Erlich z Holandska, informace o tomto umění a používané pomůcky. Výstava je přístupná do konce února, denně od 8 do 16:30 hodin, v kanceláři školy lze domluvit i komentovanou prohlídku.

Zdenka Jelenová

Týdeník Písecké postřehy, 4/2014

Noviny