Eurytmické vzdělávání

Probíhá dálkovou formou v pětiletém cyklu. Studium započalo na jaře 2010, slavnostní zakončení studia je plánováno na léto 2015.

Hlavním cílem je poskytnout vzdělání v České republice současné a následující generaci euritmistů/tek pro všechny oblasti eurytmického působení.

Studium eurytmie vyžaduje dlouhou a náročnou přípravu. V současnosti se tři skupiny studentek scházejí v rámci studia k pravidelnému cvičení v Praze, Ostravě a Písku s vyučujícími z ČR. Jednou měsíčně se konají čtyřdenní společné prodloužené víkendy za účasti zahraničních lektorek, dvakrát do roka probíhají týdenní stáže v zahraničí a o prázdninách dvoutýdenní soustředění doplněné o externí spolupracovníky vzdělávání.

Kvalitním dlouhodobým studiem jsou studentkám poskytnuty pevné základy pro budoucí umělecké působení, pro výuku eurytmie ve waldorfských školách všech stupňů, pro další studium v oblasti terapie a pro rozvíjení nových projektů, kde může eurytmie přinést obohacení.

Dr. Angelika Storch (Norimberk) – mentor studia, Hana Giteva, Hana Mandlíková

Hostující lektoři
Antje Heinrich (D), Annemarie Bäschlin (CH), Roland Schmid (D), Margarete Voegele (D), Nora Vockerodt (D), Tomáš Boněk (CZ), Petr Šimek (CZ), Annemarie Ehrlich (N), Dorothea Mier (USA), Alois Winter (D), Margarethe Solstad (CH) a další.