O spolku Eurythmea z.s.

Profesní spolek Eurythmea z.s. vznikl z potřeby zaštítit profesionální práci eurytmistů v ČR a kvalitu poskytovaných služeb v oblasti eurytmie. Spolek byl založen 13. ledna 2012 v Praze.

Cílem spolku je podporovat a rozvíjet odbornou a profesní úroveň členů, napomáhat možnostem uplatnění eurytmie ve všech adekvátních oblastech a usilovat o zvyšování úrovně etického povědomí v oblasti pohybového umění eurytmie v České republice.

Činnosti spolku

eurythmea2.jpg
X