Umělecká eurytmie

Eurytmie jako nové pohybové umění se začala rozvíjet na počátku minulého století ( v roce 1912) z impulsů a podnětů myslitele Rudolfa Steinera a jeho ženy Marie Steinerové. V překladu znamená slovo eurytmie krásný, harmonický pohyb. Eurytmie pracuje s obecně uchopitelnými zákonitostmi hudby a řeči a převádí je do pohybového výrazu. Dnes je na světě několik desítek eurytmických škol a také mnoho souborů, které v sólových a skupinových vystoupeních zprostředkovávají skrze toto pohybové umění umělecký zážitek. Jako umělecký prostředek se stala eurytmie nedílnou součástí též divadelních představení.