Terapeutická eurytmie

Lidé se dnes odcizují přírodě, vzdalují se přirozeným vztahům a řádu, který je v celém stvoření. Ztrácejí tím životní síly a dávají tím příležitost ke vzniku různých nemocí. Každá nemoc pak volá po zdraví, po proměně. Rudolf Steiner říká, že nemoc jako taková vlastně neexistuje. Jsou to jen přirozené procesy na nesprávném místě a v nesprávný čas. Například proces ukládání vápníku. U dětí je nezbytný, neboť vede ke zpevňování kostí. U dospělého člověka však v případě ukládání vápníku v cévách vede k arteriosklerose a k infarktu.

Pacient, cvičící léčebnou eurytmii svými pohyby vytváří obraz zdravé činnosti některého z orgánů či z životního procesu. Tím povolává sám sebe, aby se podobal „zdravému“ obrazu. Protože zde nejde o libovolné pohyby, nýbrž o formy, ve kterých se odrážejí zákonitosti celého stvoření (planety, zvěrokruh apod.) a lidského organismu (dech, rytmus těla éterného a astrálního…), mají právě tato cvičení větší účinnost než jiná, která se vztahují pouze k fyzickému tělu člověka. V léčebné eurytmii se nejedná o pomoc z venku, kterou člověk přijímá pasivně (koupele, masáže), ale o aktivní opakovaná cvičení, která vytvářejí životní síly z vlastní vůle osobnosti.

Již po desetiletí je léčebná eurytmie praktikována na antroposofických klinikách, ve waldorfských školách, léčebně pedagogických zařízeních i v rámci privátních praxí a získává stále větší uznání a význam.

Terapeutická eurytmie je založena na oživujících, tvořivých a rytmizujících sílách působících v lidském organizmu. Tyto síly jsou v eurytmických formách vědomě vyvolávány do vědomí člověka, což má pak harmonizující a ozdravující účinek. To, co v uměleckém vystoupení působí navenek, působí v léčebné eurytmii při intenzivním cvičení do nitra člověka. Uzdravují se tak vnitřní orgány a uvádí se do rovnováhy narušené vnitřní procesy.