Eurytmie v mateřské škole

Kromě výtvarného či hudebního umění se děti ve waldorfské MŠ pravidelně setkávají s pohybovým uměním eurytmie. První krůčky z jistoty tříd do světa vedou tak do míst plných radosti a fantazie, do „POHÁDKY“. Pomocí kouzelných pláštíků se přenesou do zahrady plné zvířátek i kouzelných bytostí.

Eurytmický pohyb vycházející z celého člověka, z jeho duševní nálady, dává malým dětem možnost zažít různé kvality (rychlý-pomalý, slabý-silný, potichu-nahlas). Tento rytmus je velmi důležitý pro vývoj fyzického těla v prvním sedmiletí, podporuje i pravidelné a správné dýchání.

Děti v tomto věku neznají ještě písmena. Při naší společné cestě pohádkou však napodobují gesta, jež náleží k jednotlivým hláskám. A tak zcela přirozeně přiřazují ke zvuku určitý pohyb. A každou hlásku prožijí celým svým tělem až do konečků prstů. Eurytmie se tímto jedinečným způsobem podílí i na utváření řeči v tomto věku.

Naše společná hra pomáhá dětem v MŠ i ve správném vývoji jejich vůle. Děti se postupně učí omezit své chtění a radovat se z kázně i ladnosti společného pohybu.

Vývojový stupeň dětí v MŠ bývá ještě velmi odlišný. Při našem setkávání (1x týdně) je pro mne i děti nejdůležitější radost i nadšení ze společného prožitku. Právě odtud plyne radostný zájem o svět kolem nás.

Eurytmie v MŠ by měla harmonizovat vztah k sobě samému, ale také vztah dětí k okolnímu světu. Bez tohoto radostného zájmu o svět kolem by dítě nikdy nezažilo ten silný a krásný pocit souladu se světem. Pocit, že mám pevné místo ve světě, který mohu proměňovat a  přetvářet. To je nejdůležitější prožitek pro dítě v prvním sedmiletí.

Vlasta Šimková