Oblasti působení

Eurytmie nachází uplatnění a místo ve všech oblastech, které jsou zaměřeny na práci s lidmi. Jedná se v první řadě o oblast uměleckou – eurytmie vznikla jako umělecký obor. Světově nejrozšířenější je oblast pedagogické eurytmie – eurytmie je předmět běžně vyučovaný na waldorfských školách všech stupňů. Jistě nelze opomenout oblasti podnikové a sociální eurytmie, či oblast léčebnou a terapeutickou.