Co je eurytmie?

Samotný výraz pochází z řečtiny: předpona eu – před slovem rytmus znamená krásný, harmonický. Víme, jak důležitý je rytmus pro člověka a jak úzce souvisí s jeho zdravím. Rytmicky se střídá nádech a výdech, bije naše srdce i ostatní orgány podléhají určitým rytmickým procesům. Ne náhodou také vesmír (běh Slunce, planet a zvěrokruhu) je protkán rytmy. Věděli o tom už ve starověku mudrci různých národů, o čemž svědčí staré kultovní, ale i lidové tradice. Také Pythagoras znal moudrost ukrytou v číslech i soulad pohybů planet a vztahů mezi tóny, což později ve své knize „Světová harmonie“ rozpracoval J. Kepler. Není třeba dále rozvádět, jak velký vliv mají tyto pohyby a rytmy na přírodu a člověka. Dnešní způsob života v civilizovaném světě však stále častěji tyto přirozené vztahy potlačuje a tam, kde je rytmus přinášející nám zdraví příliš rozkolísán, vznikají poruchy a nemoc.

Eurytmie může divákovi připomínat tanec, ale liší se tím, že ztvárněná gesta mají určitou zákonitost vyplývající z různých aspektů ať už řeči nebo hudby. Ve svém počátku vznikla jako čistě jevištní umění, ale dnes má i mnoho dalších podob – pedagogickou, podnikovou / sociální a v neposlední řadě léčebnou. Na eurytmii je úžasné především to, že ji mohou dělat všichni.

Co eurytmie přináší?

Skrze aktivní zážitek v nás probouzí hlubší vztah k hudbě a řeči, podporuje schopnost vyjadřování a naslouchání, cvičí šikovnost, obratnost, soustředění i uměřenost a schopnost orientace v prostoru. Rozvíjí myšlení, fantazii, inteligenci a důslednost – čili schopnost volit správný postup. Posiluje vůli a velmi významně přispívá k rozvoji zdravých sociálních vztahů.