Eurytmické vzdělávání při zaměstnání v Norimberku

Vzdělávání Norimberk

Ve čtvrtek 15. 9. 2016 v 9.00 hod. se v norimberské eurytmické škole (Rudolf Steiner Haus, Rietest. 20) otevírá první ročník eurytmického vzdělávání při zaměstnání, tzv. die Berufsbehleitende Ausbildung.

Základní informace o studiu

Délka celého studia je 5 let a je zakončena samostatnou prací na zadané téma, eurytmickou ukázkou a závěrečným vystoupením.

Během tohoto období budou účastníkům zprostředkovány jednak základní elementy hláskové a tónové eurytmie včetně didaktiky oboru. Při vyučování se vychází z přednáškových cyklů Rudolfa Steinera z roku 1924 – Eurytmie jako viditelná řeč a Eurytmie jako viditelný zpěv- a z knihy „Základní elementy eurytmie“ od paní Dubach-Donath. V samostatném studiu bude účastník pracovat na výstavbě řeči – tzv. Sprachgestaltung, na hudbě (hudební nauka). V průběhu studia se účastník seznámí i se základy antroposofie.

Organizace a podmínky

Vyučování bude probíhat pod vedením zkušených eurytmistek v pravidelných společných setkáváních 1x týdně při práci ve skupině a 1x  o prodlouženém víkendu v eurytmické škole v Norimberku (pátek večer až sobota večer či neděle dopoledne), kde se sejdou všichni účastníci vzdělávání. Během vzdělávání se klade velký důraz na zodpovědný přístup účastníků a jejich denní procvičování zadaných úkolů dle instrukcí lektorů. Na konci každého roku se bude konat dvoutýdenní společné setkání, během kterého se bude intenzivně od rána do večera pracovat ve smyslu vzdělávání (eurytmie a Sprachgestaltung).

Celý školní rok je rozdělen na tzv. trimestry s tím, že každý trimestr bude zakončen společnou veřejnou presentací. Pro uchopení učebního procesu a vzájemnou podporu v učení doporučujeme zajistit minimálně dva nejlépe však více studentů z jednoho místa. Pokud se to nepodaří, jednotlivá řešení jsou vždy možná.  Pro samostatné procvičování je třeba zajistit odpovídající prostor a klavírní doprovod.

Pro první rok vzdělávání si zájemce zajistí eurytmické šaty, pro druhý rok vzdělávání k tomu ještě i eurytmický závoj. Dále bude potřebovat cca 1-2 páry eurytmických cviček na 1 rok.

Podmínky pro studium:

  • minimálně 18 let
  • ukončená základní povinná školní docházka
  • absolvování přijímacího pohovoru a fyzických testů
  • zahájení studia v polovině září.

Dále je třeba doložit:

  • přihláška
  • životopis
  • osvědčení o zdravotní způsobilosti
  • 2x foto pasového formátu
  • první měsíční splátka školného (180,- €)

Cena školného: 2160,- €/rok či 180,- €/měsíc

K dispozici je i studentský fond, z něhož je po domluvě možná malá půjčka.

V případě, že vás tento náš tip na studium eurytmie oslovil, neváhejte a kontaktujte přímo norimberskou eurytmickou školu, kde se dozvíte bližší podrobnější informace http://www.eurythmieausbildung-nuernberg.de/die-ausbildungen/.

Pokud uvažujete o vzdělávání formou dojíždění do Německa pouze na společná setkávání, věřím, že překážkou vaší účasti nebude ani ubytování během pobytu v Norimberku (po dohodě je možné krátkodobé bydlení zajistit) a ani cvičení zde v Čechách. Ráda se k vám osobně připojím a probranou látku znovu procvičím.

Miluše Duřtová, tel. 724 816 521

Zpět