Sólová vystoupení

Sólová vystoupení studentek Eurytmického vzdělávání v Čechách a na Moravě

Generální zkoušku zhlédli žáci 6. ročníku

Reakce žáků (příloha PDF)

Vsichni