Práce v Králikách

Tři setkání s eurytmií v Králikách

Sobota 12. července 2014 v 17:00 hodin – program

představení hláskových sól v německém a anglickém jazyce

Úterý 15. července 2014 v 17:00 hodin

představení tónových sól skladatelů českých i zahraničních

Čtvrtek 17. července 2014 v 17:00 hodin – program

závěrečné vystoupení letního trimestru studentek 4. ročníku – výběr z nejlepších sólových prací, společné zpracování textů J. W. Goetha a Rudolfa Steinera, z hudby pak ukázky variací L. v. Beethovena

Součástí práce je také veřejná prezentace závěrečných referátů eurytmického vzdělávání – 7. – 12. července 2014, vždy večer od 20:00.

Seznam referátů

Na všechna představení je vstupné dobrovolné.

Místo konání:

v refektáři kláštera na Hoře Matky Boží na kopci nad městem Králíky