Výpovědi účastníků projektu

Eurytmické setkání česko-německé válečné a a poválečné poezie v Norimberku

5.4. – 18. 7. 2014

 „Spolupráce s německými eurytmickými lektory a jejich skupinou v Norimberku byla jedinečná. Poprvé jsme vystupovaly s profesionálním osvětlovačem, který byl schopen se plně přizpůsobit našim potřebám. Také jsme měly možnost shlédnout vystoupení svých německých kolegů. Atmosféra celého místa nám vlila novou energii do žil. Těším se na další spolupráci, která je již nastartována.“

Sára Freimannová, Praha

„Celý projekt byl nesmírně náročný – jak časově, tak umělecky, přesto takzvaně k nezaplacení. Zlatým hřebem pro mě bylo cvičení a vystupování v Norimberku. Němci nás přivítali s otevřenou náručí a postarali se o skvělou spolupráci. Norimberské vystoupení bylo jedno z prvních opravdu dotažených – profesionálních – vystoupení, jaké jsme měli možnost prezentovat. Hlavně díky místním kostýmům a osvětlení, které u nás zatím rozhodně nemáme na takové úrovni. Jsem ráda, že se obě strany rozhodly v projektu pokračovat a že jsme se znovu mohli setkat při prohlubující práci s německými zástupci v Česku ještě v červenci.“

Kateřina Končalová, Praha

 „Práce a vystoupení v Norimberku bylo pro mě v mnohém inspirující a poučné. Měli jsme poprvé možnost zažít, jak se připravují profesionální kostýmy, špendlí závoje, s jakou pečlivostí a pozorností tyto přípravy probíhají. Samotné společné vystoupení bylo také okouzlující. Jednak tím, že jsme měli možnost vystoupit jinde , a jednak tím, že to bylo i se světly, oponou apod. Věřím a těším se, že naše spolupráce bude dále pokračovat.“

Ingrid Nagyová, Ostrava

 „Spolupráce s norimberskou školou a hlavně pobyt v Norimberku byly intenzivní a prohlubující. V mnohém jsme svou práci rozšířily, získaly jsme cenné zkušenosti s vystupováním na profesionálním eurytmickém jevišti, které nám v Česku zatím chybí. Nesmírný zážitek bylo množství kostýmů, které jsme měly k dispozici, osvětlení našeho vystoupení a především spolupráce s lektory a studenty norimberské školy. Patří jim náš velký dík a těšíme se na další spolupráci, kterou jsme již zahájily se zástupci z Norimberka červencovým setkáním v Králíkách.“

Magdaléna Šimonková, Písek

 „Práce na projektu a všechna přípravná setkání k němu mě velmi bavila. Při naší návštěvě Norimberku jsme se pak sladili nejen se studenty norimberské eurytmické školy a lektory, ale i klavíristy, osvětlovačem atd. Zažili jsme velký výběr kostýmů a barevné osvětlení na jevišti. S místními studenty jsme se mohli věnovat i jiné umělecké činnosti – modelování z hlíny (lidské hlavy), které se mi osobně velmi líbilo. Norimberk mě oslovil svým historickým centrem a pohnutou historií ve spojitosti s Prahou a českými lidmi. Další prohloubení umělecké eurytmické práce na německých a českých básních a skladbách v Králíkách pro mě bylo velkým darem, protože jsem dostala ještě další čas pro uchopení nových impulzů pro svoji uměleckou práci.“

Vlasta Šimková, Písek

„Pobyt v Norimberku byl pro mě jedinečný zážitek. Oslovila mě velká pestrost lidí na ulicích, lidé z různých koutů světa zde spolu v míru a přátelství vytváří prostředí příjemné pro život. To pro mě byla velká inspirace k eurytmické práce a velmi mě to povzbuzovalo ve vytváření programu na vystoupení, na kterém jsme se zástupci z Norimberka začaly pracovat u nás už v dubnu. Viděla jsem tváře diváků a cítila propojení. Doufám a věřím, že na něm budeme moci pokračovat. Určitě už máme dobrý základ. Děkuji a těším se.“

Jitka Čápová, Písek

 „Spolupráce s německými přáteli (již je tak mohu nazvat) a vrcholné vystoupení v Norimberku vnímám jako velmi přínosné pro obě zúčastněné strany. Pro nás to byla hlavně preciznost a dotahování všech detailů,včetně kostýmů a světel, vybudované dlouholetou tradicí eurytmie v německých zemích. Pro německé přátele a obecenstvo naše nadšení a srdečnost, kterou jsme jim skrze umělecké vystoupení přinesli. Těší mě, že spolupráce mohla pokračovat ještě v červenci.“

Silvie Urbancová, České Budějovice

 „Možnost účasti na projektu a hlavně cvičit a vystupovat v Norimberku pro mě byla hodně důležitá. Jeviště přímo na eurytmii, množství kostýmů i světel, to vše byl krásný zážitek. Cvičit s norimberskými lektory je obohacující zkušenost a společně s diváky nás všichni vřele přijali.“

Zuzana Smolová, Písek

 „Setkání s norimberskou školou a společné vystoupení bylo velmi inspirativní. Mohly jsme nahlédnout, co takové představení se světly a kostýmy obnáší. Všechny studentky, lektoři a diváci nás pak v Norimberku srdečně přijali, Za tuto zkušenost jsem velmi vděčná a těším se na další – a doufám, že i delší – spolupráci. Děkuji všem, kdo nás v našem setkání podpořili.“

Alena Kecová, Praha

„Projekt byl pro mě velikým zážitkem a obohacením v rámci spolupráce s německou školou v Norimberku. Odbornost a umělecké nasazení místních učitelů a členů umělecké skupiny byla opravdovou inspirací pro naši další eurytmickou práci v Čechách. Německým publikem byl přínos společného projektu vysoce hodnocen a především u starších občanů Norimberka vyvolal při zmínění obsahu “ Eurytmie staví mosty“ hlubokou vděčnost v rámci obnovy vztahů mezi českým a německým národem. Velmi nově vstoupil také do povědomí diváků básník Jan Skácel, který svým životem a tvorbou zaujal téměř každého. Těším se, že už teď klíčí nové možnosti navázat na náš první krok a že budeme pokračovat v prohloubení společné tvořivosti, která je uzdravením všech bolestí minulosti.“

Hana Giteva, Praha