Aktuality

Na této stránce Vás budeme prozatím zvát na aktuální akce spojené s eurytmií.

Zveme Vás


Tři setkání „nultého ročníku“ studia eurytmie

Profesionálem v eurytmii?

„Nultý ročník“ je nezávazně otevřený všem zájemcům (začátečníkům i pokročilým) s vizí možného vstupu do profesionálního vzdělávání. Před plánovaným zahájením studia na podzim 2018 uspořádáme dvě až čtyři ukázková víkendová setkání. Na nich se můžete s tónovou i hláskovou eurytmií seznámit nebo prohloubit, co jste se dosud naučili, a především dostanete možnost vytvořit si konkrétní představu, jaké nároky na studenty eurytmické vzdělávání klade.

Profesional

Termíny: 20.–22. října 2017, 23.–25. února 2018, 20.–22. dubna 2018
Místo:
Kulturně vzdělávací centrum Otevřeného prostoru v Trpoměchách u Slaného

Kurzovné: 2.400 Kč – zahrnuje kurzovné, ubytování i stravu

Přihlášky a otázky: …směrujte prosím na Jitku Čápovou: jitkacap@centrum.cz

Více informací v příloze (PDF leták)


Nedělní eurytmické semináře

pro začátečníky i mírně pokročilé

Neděle

Termíny:
24. 9. 2017 (znamení lev, panna, váha)
29. 10. 2017 (znamení panna, váha, štír)
26. 11. 2017 (znamení váha, štír, střelec)
14. 1. 2018 (znamení střelec, kozoroh, vodnář)
18. 2. 2018 (znamení kozoroh, vodnář, ryby)
18. 3. 2018 (znamení ryby, beran, býk)
8. 4. 2018 (znamení beran, býk, blíženci)
20. 5. 2018 (znamení býk, blíženci, rak)
10. 6. 2018 (znamení blíženci, rak, lev)

Místo: Antroposofická společnost, Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 – Břevnov

Kurzovné: za jednotlivé semináře 960 Kč (zahrnuje občerstvení, teplý oběd
a tištěné materiály)

Přihlášky: jitkacap@centrum.cz nebo info@eurytmie.cz

Více informací v příloze (PDF leták)


Sobotní eurytmické semináře v Písku

Soboty

Termíny:
23. 9. 2017 Vzpřímenost (PDF leták)
4. 11. 2017 Svět duše (PDF leták)
9. 12. 2017 Naše Já (PDF leták)

Místo: Sladovna – Dream studio, Písek

Kurzovné bez občerstvení a oběda 650 Kč, s občerstvením a s teplým obědem 750 Kč
S sebou: Cvičky nebo pohodlnou obuv bez podpatku a volnější oblečení umožňující pohyb.

Přihlášky: M. Šimonková, 723 335 639, magdalena.simonkova@seznam.cz

Více informací o sobotních seminářích v příloze (PDF leták)


Kurzy eurytmie pro veřejnost v Písku

Pisek

Místo: Eurytmický sál ZŠ Svobodná
Semináře povedou Magdaléna Šimonková a Jitka Čápová

KONÁNÍ A MYŠLENÍ – Dvě cesty naším osudem

8 lekcí v pondělí 16.10. – 4.12.
Čas: 18:00 – 19:15

Uměním eurytmie se pokusíme vstoupit do dvou rozličných proudů lidského jednání. Dvě cesty, dva proudy, dva způsoby, přesto celistvost a jednota.  Během osmi lekcí se přiblížíme tomuto mladému umění a díky jeho elementům se ještě lépe pokusíme porozumět sobě i druhým.

Kurzovné: Kurzovné osm lekcí 800 Kč, jednotlivá lekce 120 Kč (platba na místě).

Více informací v příloze (PDF leták)

DVANÁCTERNOST – Cesta do nového dne

8 lekcí středa 18.10. – 6.12.
Čas: 8:15 – 9:30

Skrze umění eurytmie se pokusíme nalézat dvanáct rozdílných kvalit naší duše. Dvanáct hygienických cvičení, dvanáct otázek jak prožíváme, dvanáct možností, jak pohybem uchopit sebe sama. Během osmi lekcí se přiblížíme tomuto mladému umění a díky jeho elementům plněji a radostněji vkročíme do nové dne.

Kurzovné: Kurzovné osm lekcí 800 Kč, jednotlivá lekce 120 Kč (platba na místě)

Více informací v příloze (PDF leták)

S sebou vždy: Cvičky nebo pohodlnou obuv bez podpatku a volnější oblečení umožňující pohyb.

Přihlášky: M. Šimonková, 723 335 639, magdalena.simonkova@seznam.cz


Kurzy eurytmie v Goetheanu (Dornach)

Kurzy se uskuteční v průběhu roku 2017

Kurz2016

Více informací v příloze (PDF leták)