Eurytmie – propojení těla, duše a ducha

Chcete poznat a cvičit eurytmii?

Nabízíme kurzy a semináře ve třech stupních intenzity – vyberte si

Chcete se seznámit s eurytmií? Nebo byste se jí rádi věnovali, ale můžete jen občas?

Jednorázové semináře
a pravidelné eurytmické
neděle pro veřejnost

Umožní vám setkávat se s eurytmií tak, jak máte čas, bez nároků na návaznost.

Časové nároky: samostatné jednodenní nebo víkendové semináře, na začátku července 5-denní seminář (přes svátky).

Kontakt (eurytmické neděle):
e-mail: kral.ren@gmail.com

Více informací a aktuální nabídka seminářů na www.eurytmie.cz

Chcete eurytmii poznat hlouběji a systematičtěji, ale nechcete se jí věnovat profesionálně?

2 ½-letý seminář
Eurytmie a antroposofie
2021–2023

Středně intenzivní studium eurytmie, provázené systematickým studiem antroposofie a doplňkovými uměleckými aktivitami. Otevíráme druhý běh semináře, v období 2021–2023, pro
16-22 účastníků.

Studium probíhá ve třech tematických modulech:

  1. Člověk jako individualita / Eurytmie jako cesta k sobě
  2. Člověk a společnost / Eurytmie jako sociální umění
  3. Člověk a kosmos / Eurytmie jako cesta k duchovním zákonitostem.

Časové nároky: 3 roční moduly, na každý modul je možné se hlásit samostatně. V roce 7 víkendů, týdenní letní soustředění a samostatná domácí práce v rozsahu 5–10 hodin měsíčně.

Lektoři: Hana Adamcová, Jitka Čápová, Tomáš Adamec a hosté

Kontakt:
e-mail: seminar@eurytmie.cz

Přihlášky do: 30. 11. 2020

Více informací na www.eurytmie.cz/ea

Chcete učinit z eurytmie svoji profesi? Učit ji na waldorfské škole, věnovat se jí umělecky nebo později terapeuticky?

Profesní vzdělávání
5-leté intenzivní studium
2021–2025

Studium je organizováno ve spolupráci s Institutem waldorfské pedagogiky ve Witten Annen. Je zakončeno diplomem Svobodné vysoké školy pro duchovní vědu v Dornachu, který opravňuje absolventy věnovat se eurytmii jako profesi.

Časové nároky: 1 × za 3 týdny prodloužený víkend, 2 × týdně večerní výukový blok (cca 16:30–20:30), každý rok letní soustředění (2 týdny) a zimní soustředění (1 týden), samostatná
domácí práce (v rozsahu cca 7 hodin týdně), hospitace a praktika ve školách a v léčebných
zařízeních (2–4 týdny/rok)

Informační den: 5. 10. 2020

Přihlášky do: 15. 10. 2020

Přijímací zkouška: 9. 11. 2020

Zahájení studia: 17. 1. 2021

Kontakt: + 420 728 220 206,
e-mail: info@studium-eurytmie.cz

Více informací na www.studium-eurytmie.cz

Papírový leták (PDF)

Vyhledat
Rubriky

Sociální sítě

Další příspěvky

X