Studium eurytmie v ČR 2021/2025

Studium je určeno

 • zájemcům o získání profesní kvalifikace v oblasti pohybového umění eurytmie
 • zájemcům o navazující studium jevištní, pedagogické či léčebné eurytmie (možnost navázat magister-ským studiem)
 • absolventům uměleckých škol, kteří chtějí rozšířit svůj obor o nové vyjadřovací prostředky

Forma studia

 • prodloužený víkend 1 × za 3 týdny (od 3. ročníku 1 × za 2 týdny),
 • 2 × za týden večerní výukový blok (cca 16.30–20.30)
 • letní soustředění (2 týdny),
 • zimní soustředění (1 týden),
 • samostatná práce (v rozsahu cca 7 h týdně),
 • hospitace a praktika ve školách a v léčebných zařízeních (2–4 týdny/rok)

Obsah studia

 • základy hláskové a tónové eurytmie
 • zpěv a hudební teorie
 • tvořivá řeč
 • metodika a didaktika, dějiny umění, estetika, sociální kompetence, anatomie, antroposofie, základy výchovy a vzdělávání, další umělecké předměty
 • individuální a skupinové projekty

Podmínky pro přijetí

 • Odpovídající pohybové předpoklady
 • Dobrý zdravotní stav
 • Věková hranice 19-37 let (v individuálních, opodstatněných případech možnost výjimky)
 • Základy hry na hudební nástroj a hudební teorie
 • Rozvinuté sociální kompetence
 • Ochota k osobnostnímu rozvoji
 • Aktivní zájem o antroposofii
 • Znalost německého jazyka výhodou

Termíny

Informační den 14. 6. a 5. 10. 2020
Podání přihlášek do 15. 10. 2020
Přijímací zkoušky 9. 11. 2020
Zahájení studia 17. 1. 2021

Poplatky za studium

Poplatek za přijímací řízení 500 Kč
Měsíční školné 3 500 Kč (12 měsíců)

Otevřený přípravný seminář 2019/20

Pro zájemce o studium eurytmie nabízíme přípravný seminář. Cílem je nabídnout účastníkům seznámení a postupné vrůstání do základních elementů eurytmie a možnost v rozhodovacím stádiu prozkoumat, co cesta k eurytmii obnáší.

Zájemci o studium mohou do semináře přihlásit kdykoli v průběhu roku.

Pravidelná setkávání probíhají v Praze ve vybraná pondělí v čase od 15.30 do 18.00 na adrese Hošťálkova 392/1d.

Cena: 300 Kč/setkání

Uznání studia

Studium bude ukončeno diplomem Svobodné vysoké školy při Goetheanu v Dornachu.

Místo konání

Víkendová výuka – Praha
Večerní výukové bloky – Praha nebo Brno

Vyučovací jazyk

čeština, němčina

Leták ke stažení

Vyhledat
Rubriky

Sociální sítě

Další příspěvky

X