Eurytmie se seniory – Thilo Riebold

Ohlédnutí za setkáním v Trpoměchách 17. – 20. 4. 2019

Osmnáct eurytmistek z Česka, Slovenska a Polska přijalo pozvání na setkání s panem Thilem Rieboldem, zkušeným léčebným eurytmistou z Berlína.

Záměrem čtyřdenního setkání, které organizovalo sdružení Eurythmea, bylo podívat se na možnosti působení eurytmie u lidí starších, nemocných a také tam, kde se jedná o proces umírání.

V průběhu programu jsme postupně přecházeli od uměleckého eurytmizování k eurytmii léčebné, od velkých forem k formám malým, od velkého pohybu až k eurytmizování na židli.

Hádanka pro Oidipa

Seminář zahájila hádanka, kterou položila Oidipovi Sfinga.

Kdo je to? Ráno má čtyři nohy, v poledne dvě a večer tři?- Je to člověk v obraze celého života. Jako batole leze po čtyřech, v mládí stojí pevně na dvou a ve stáří se opírá o hůl.”

Tento obraz vytvořil spojovací článek celého našeho setkání, sloužil k uvědomění si proměny člověka v jednotlivých etapách jeho života. V duchu této proměny byl sestaven celý program.

Velký pohyb a formy – zvěrokruh a planety

Nejdříve jsme se ponořili do velkého pohybu na velkých formách. Věnovali jsme se tématu zvěrokruhu a pohybovali se na kruhu s gesty jednotlivých dvanácti znamení spolu s gesty jim přiřazených souhlásek.

Mnohovrstevný zážitek jsme dále stupňovali umístěním druhého menšího kruhu doprostřed, který se pohyboval s gesty planet a samohlásek. Střídali jsme dynamiku pohybu a gest a snažili se naladit a vnímat vzájemná působení obou kruhů.

   

Osmičkaživot a smrt

Další forma, kterou jsme v prostoru vytvářeli, byla osmička. Pojali jsme ji jako cestu do života – oblouček osmičky vedený dopředu doplněný samohláskou O, křížení s hláskou E – symbol brány mezi životem a smrtí a pokračovali jsme obloučkem osmičky vedeným dozadu s hláskou A – vyjádření života posmrtného. A pak znovu přes E do dalšího O – symbolicky nového života…

Tak jsme přecházeli z eurytmie prováděné do kosmických dálav přes brány našich těl do světů zrozené duše..

Halleluja – rozloučení i přivítání

Tematicky silným zážitkem našeho setkání byla intenzivní práce s eurytmickým ztvárněním Halleluja.

Proč právě Halleluja vysvětlil pan Riebold: “Halleluja bylo první eurytmické slovo, které Lory Maier Smith ztvárňovala pohybem (Steiner, Rudolf: Die Entstehung und Entwicklung der Eurythmie).

Ve skupině má Halleluja společenský efekt a nemocnému člověku „ zpevňuje éterné tělo“. Vždyť jste to sami ve skupině zažili, jaká to byla vzrušující a naplňující činnost! “

“Pro mě osobně má eurytmické Halleluja na konci života ústřední význam – používám ho, když je člověk na prahu života a smrti nebo když ho již překonal. Může to být „zde“ rozloučení a „tam“ přivítání, které rozhodně stojí za to “, dodal pan Riebold.

Eurytmie na židli – malý pohyb, velká hloubka

Když jsme v druhé části semináře přešli k eurytmizování na židli, mohli jsme se vcítit do situace starých lidí, jak se proměňuje jejich umělecké sebevyjádření s proměnou těla, se změnou pohybových a dalších schopností. Pohybové omezení zvýraznilo duševní prožitek a vyzývalo k rozvoji fantazie v možnostech  sebevyjádření.

   

Skupinová i individuální práce se seniory má dva póly – probouzí a zklidňuje

Pan Riebold nás provedl ukázkovou hodinou skupinové eurytmie vytvořené pro seniory a také ukázkou individuální práce, kde nám představil tři případové studie seniorů a konkrétní možnosti léčebného působení pomocí eurytmických prostředků.

Výprava na Velký Pátek na Slánskou horu

     

Zpracovala Monika Janoštíková

Vyhledat
Rubriky

Sociální sítě

Další příspěvky

X