EURYTHMEA z.s.

„Co vyjadřujeme eurytmií, je opravdu nejčistším projevem lidské duše ve viditelném světě.“ - R. Steiner

Chcete poznat pohybové umění  eurytmie?

Nabízíme aktivity ve třech stupních intenzity.

Jednorázové kurzy

Chcete se seznámit s eurytmií? Nebo byste se jí rádi věnovali, ale můžete jen občas? Už se eurytmii věnujete a chcete se dále rozvíjet? Tyto kurzy vám umožní setkávat se s eurytmií tak, jak máte čas, bez nároků na návaznost.

Semináře Eurytmie
& antroposofie

Chcete eurytmii poznat hlouběji a systematičtěji, ale nechcete se jí věnovat profesionálně? Středně intenzivní studium eurytmie, provázené systematickým studiem antroposofie a doplňkovými uměleckými aktivitami.

Profesní vzdělávání v eurytmii

Chcete učinit z eurytmie svoji profesi? Učit ji na waldorfské škole, věnovat se jí umělecky nebo později terapeuticky? Studium je organizováno ve spolupráci s Institutem waldorfské pedagogiky ve Witten Annen.

Eurytmie

Jevištní eurytmie

Jevištní neboli umělecká eurytmie ztvárňuje podobně jako jiné umělecké směry literární a hudební díla.​

695A8985aa.jpg
eurytmie_pedagogicka.jpg

Pedagogická eurytmie

Kromě výtvarného či hudebního umění se děti ve waldorfské škole pravidelně setkávají s pohybovým uměním eurytmie. 

Léčebná eurytmie

Pacient, cvičící léčebnou eurytmii svými pohyby vytváří obraz zdravé činnosti některého z orgánů či z životního procesu. 

DSC_2286-scaled.jpg
Annemarie_2012-462-1.jpg

Sociální eurytmie

S rozšířením potřeby oživit sociální vztahy v práci vznikla řada cvičení, která svou podstatou zviditelňují procesy na pracovištích.

Jednodenní kurzy pro veřejnost

Chcete se seznámit s eurytmií? Nebo byste se jí rádi věnovali, ale můžete jen občas? Tyto kurzy vám umožní setkávat se s eurytmií tak, jak máte čas, bez nároků na návaznost.

Časové nároky: samostatné jednodenní semináře, na začátku července nabídka pětidenního soustředění (přes svátky)

Lektoři: máte možnost seznámit se s řadou českých eurytmistek, lektoři se střídají

Kontakt: kral.ren@gmail.com

Více informací a aktuální nabídka seminářů v aktualitách

Eurytmie & antroposofie

Chcete eurytmii poznat hlouběji a systematičtěji, ale nechcete se jí věnovat profesionálně?

Středně intenzivní studium eurytmie, provázené systematickým studiem antroposofie a doplňkovými uměleckými aktivitami. Druhý běh probíhá v období 2021–2023. Kontaktujte nás, pokud jste zájemci o třetí běh od roku 2023.

Časové nároky: 3 roční moduly, na každý modul je možné se hlásit samostatně. V roce 7 víkendů, týdenní letní soustředění a samostatná domácí práce v rozsahu 5–10 hodin měsíčně.


Lektoři: Hana Adamcová, Jitka Čápová, Tomáš Adamec a hosté


Kontakt: seminar@eurytmie.cz

Profesní vzdělávání v eurytmii

Chcete učinit z eurytmie svoji profesi? Učit ji na waldorfské škole, věnovat se jí umělecky nebo později terapeuticky?

Studium je organizováno ve spolupráci s Institutem waldorfské pedagogiky ve Witten Annen. Je zakončeno diplomem Svobodné vysoké školy pro duchovní vědu v Dornachu, který opravňuje absolventy věnovat se eurytmii jako profesi.

Časové nároky: 1 × za 3 týdny prodloužený víkend, 2 × týdně večerní výukový blok (cca 16:30–20:30), každý rok letní soustředění (2 týdny) a zimní soustředění (1 týden), samostatná
domácí práce (v rozsahu cca 7 hodin týdně), hospitace a praktika ve školách a v léčebných
zařízeních (2–4 týdny/rok)

Kontakt: info@studium-eurytmie.cz

Více informací na www.studium-eurytmie.cz

X